7 Mac 2017-Pembentangan Status dan Deraf Garis Panduan (GP) 2u2i kepada YB Menteri Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT). Antara maklum balas yang perlu diberi perhatian:

  1. Elemen learn & earn perlu dimasukkan dalam GP 2u2i;
  2. Learning Outcome (LO) perlu ditambah baik;
  3. Expected LO-3h: hands-on, hearts-on, dan heads-on untuk menghasilkan graduan yang holistik;
  4. To reconsider the word salary; maybe benefits or allowance;
  5. YB Menteri juga meminta supaya diadakan soft launch yang melibatkan UA, US, Poli & KK pada Ogos 2017;
  6. Stakeholder engagement akan diadakan secara berperingkat dan akan dimulakan pada bulan April 2017.