BENGKEL PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN 2u2i SIRI 2

22-23 November 2017- Bengkel Pembangunan Garis Panduan 2u2i telah diadakan di JPT yang melibatkan wakil akademia universiti awam-swasta, wakil KPT, JPP dan juga Bahagian-bahagin di JPT. Bengkel selama dua (2) hari ini adalah untuk memberi gambaran yang jelas mengenai ciri-ciri 2u2i dan juga kandungan bagi pembangunan Garis Panduan 2u2i