About

2 Years in University + 2 Years in Industry
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi) Lonjakan 1 : Graduan Holistik, Bercirikan Keusahawanan dan Seimbang.
Pelaksanaan program akademik 2uli menyokong pendidikan fleksibel. Ianya bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar melalui pembelajaran berasaskan pengalaman dan perkhidmatan yang secara efektifnya dapat diterokai di luar kampus atau di industri di mana pengalaman sebenar dapat disediakan oleh pihak industri yang berkenaan.

Way Forward

Pembangunan garis panduan pelaksanaan program akedemik 2u2i
Pembangunan garis panduan pelaksanaan program akedemik 2u2i
Dibaca bersama dengan garis panduan amalan baik : Pembelajaran berasaskan kerja (work based learning)
Perlaksanaan Program Akedemik 2u2i akan dapat meningkatkan kebolehpasaran graduan (Graduate Compability) lepasan IPT di Malaysia.

Rujukan

20

Institut Pengajian Tinggi Awam

501

Institut Pengajian Tinggi Swasta

33

Politeknik

33

Majikan, Pelajar, dan Pemegang Saham