About

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi) Lonjakan 1 : Graduan Holistik, Bercirikan Keusahawanan dan Seimbang.

Pelaksanaan program akademik 2u2i menyokong pendidikan fleksibel. Ianya bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar melalui pembelajaran berasaskan pengalaman dan perkhidmatan yang secara efektifnya dapat diterokai di luar kampus atau di industri di mana pengalaman sebenar dapat disediakan oleh pihak industri yang berkenaan.

Way Forward

Pembangunan garis panduan pelaksanaan program akedemik 2u2i
Pembangunan garis panduan pelaksanaan program akedemik 2u2i
Dibaca bersama dengan garis panduan amalan baik : Pembelajaran berasaskan kerja (work based learning)

Rujukan

Universiti Awam
Pendidikan
33 Politeknik
33 Majikan, Pelajar, dan Pemegang Taruh
Perlaksanaan Program Akedemik 2u2i akan dapat meningkatkan kebolehpasaran graduan (Graduate Employbility) lepasan IPT di Malaysia.