2u2i @ UKM

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia (FST, UKM) menawarkan 21 program peringkat prasiswazah telah membuka penawaran 2 program mod pengajaran 2u2i dan 5 program mod pengajaran 3u1i  mulai sesi penawaran pelajar semester I sesi akademik 2017/2018. Program-program lain berdasarkan mod pengajian tiga laluan (Kesarjanaan, Industri atau Keusahawanan). Senarai keseluruhan program yang ditawarkan FST UKM adalah seperti jadual penawaran program berikut:

Sebarang pertanyaan :

Fakulti Sains & Teknologi
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Tel: 603-89215418
Email: prasiswazah.fst@ukm.edu.my
Laman Web: http://www.ukm.my/fst


PUSAT CITRA, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Risalah mengenai Program Pengajian Baharu Ijazah Sarjana Muda Sains Citra (SMSC) :

Sebarang Pertanyaan:

Pusat CITRA Universiti
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Tel: 03-8921 6870/6871
Fax: 03-8925 2976
Laman web: http://www.ukm.my/citra/
Email: smsc@ukm.edu.my