2u2i @ UiTM

FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA

Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media (FKPM), UiTM menawarkan program Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran di dalam mod 2u1i (2 tahun di universiti, 1 tahun di industri) bermula Sesi 1 2017/2018 (September 2017). 

Dalam mendapatkan penglibatan industri demi memastikan pelaksanaan program 2u1i ini berjalan lancar, pelbagai aktiviti telah dilaksanakan:

Sesi Perbincangan Bersama Industri bagi Memeterai Kolaborasi 2u1i

14 Mac 2018 – Nota Kolaborasi Penghasilan Video antara Malaysia Hari Ini (MHI) dan FKPM, UiTM:

10 September 2019 – Menandatangani Nota Kolaborasi di antara Selamat Pagi Malaysia (SPM), RTM dan FKPM, UiTM:

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada:

Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor
Tel: 603-55435918
Laman Web: http://masscomm.uitm.edu.my