22 April 2017- Majlis Pelancaran Dairy Farm UniSZA telah diadakan pada 22 April 2017 di Ladang Unisza Pasir Akar Besut, Kuala Terengganu dan dirasmikan oleh YB. Dato’ Seri Idris Bin Jusoh, Menteri Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi. Antara objektif program ini adalah :

  1. Melaksanakan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Program 2u2i;
  2. Membantu komuniti setempat melalui program pemindahan teknologi kambing tenusu;
  3. Pusat latihan (teaching farm) bagi kambing tenusu;
  4. Melahirkan usahawan dalam bidang pertanian dan penternakan;
  5. Penyelidikan dan pemindahan teknologi;
  6. Penjanaan hasil UniSZA melalui spill over P&P dan hasil penyelidikan; dan

Learn and earn education for self employment through 2u2i.