22 April 2017-Majlis Pelancaran Dairy Farm UniSZA telah diadakan di Ladang Unisza Pasir Akar Besut, Kuala Terengganu dan dirasmikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, YB. Dato’ Seri Idris bin Jusoh. Antara objektif program ini adalah :
  • Melaksanakan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Program 2u2i;
  • Membantu komuniti setempat melalui program pemindahan teknologi kambing tenusu;
  • Pusat latihan (teaching farm) bagi kambing tenusu;
  • Melahirkan usahawan dalam bidang pertanian dan penternakan;
  • Penyelidikan dan pemindahan teknologi;
  • Penjanaan hasil UniSZA melalui spill over P&P dan hasil penyelidikan; dan
  • Learn and earn education for self employment through 2u2i.